עברית
Tiếng Việt
English

משלחת אור מציון

בויאטנם כחצי מליון עיוורים מקטרקט, האזרחים הופכים לעיוורים כי אין מי שינתחם ויש מחסור בתרופות ובציוד רפואי.בשיתוף משרד החוץ הישראלי יצאה לויאטנם משלחת רופאי עיניים.

במהלך השליחות בוצעו 122 ניתוחים, כמו כן בוצעו הדרכות אשר לימדו את צוותי הרפואה המקומיים שיטות ניתוח מתקדמות.

 

ציוד ותרופות הושארו בויאטנם על מנת להמשיך בניתוחים, אמונתנו ששימשנו שגרירים של רצון טוב למדינת ישראל.

המשלחת והשגריר הישראלי התקבלו בכבוד רב ע"י הממשל, הפעילות המבורכת סוקרה בטלויזיה ובעיתונות, ניתן לומר כי רכשנו ידידי אמת.

אנו מקווים כי הפעילות שבסיסה נתינה ורצון טוב יתרמו לקישרי ידידות אמיתית בין הארצות.

 

 

אנשי המשלחת והיזמים:

מר אפי בן מתתיהו שגריר ישראל

ד"ר יוסי ברץ

ד"ר מודי נפתלי

ד"ר טיאוסנו ביאטריס

מלכה שטיין

חובב נוטמן

חגי הדס

טלי מרכוס

עמרי מרכוס

תמר מרכוס

יעל מרכוס

עופר לזובסקי דירקטור בישראל ויאטנם

סיגל אביטן

שרון אפשטיין

רפי בלושטיין מנכ"ל ישראל ויאטנם

 רפי  קאופמן - מנכ"ל IVC

 נוי קאופמן - דירקטור IVC

חנה פרנק

ד"ר יהודית ברומברג

ויויאן נוטמן

GANSUד"ר קונארד וארגון

נעם כהן

נתי ברוקס

אנשי: משב, משרד החוץ, השגרירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Daronet Web Building